GIALLO PROVENZA LIMESTONE

Pískovec je zpevněná, klastická usazená hornina, světle šedobílé až žluté, místy nazelenalé nebo narezavělé barvy, převážně jemnozrnné. Nejrozšířenější a v minulosti nejoblíbenější užitkový kámen.
Uplatnění nalézá jako vnější obklad budov, při obnově historických památek, soch a sousoší.
Kamenicky se opracovává na římsy, balustrády, sloupy, řeže se a brousí na dlažební, obkladové a parapetní desky nebo polotovary. Další využití - palisády, opěrné zídky, okrasné zídky, suché zdi,nástupnice, masivní stupně,dlažby…